Tour khởi hành tháng 6/7/8

Du lịch Trung Quốc

TOUR CÔN MINH LỆ GIANG SHANGRILA

TOUR CÔN MINH LỆ GIANG SHANGRILA

7 ngày

28/08, 18/09, 16/10

Máy bay, tàu cao tốc, ô tô

18,900,000đ

Tour Côn Minh Đại Lý Lệ Giang

Tour Côn Minh Đại Lý Lệ Giang

6 ngày

28/8

Ô tô, tàu cao tốc

13,900,000đ

DU LỊCH BẮC KINH 4 NGÀY

DU LỊCH BẮC KINH 4 NGÀY

4 ngày

27/6 & Tour đoàn riêng

Máy bay, tàu cao tốc, ô tô

10,900,000đ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC 7 NGÀY 6 ĐÊM

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC 7 NGÀY 6 ĐÊM

7 ngày

30/8/2018

Máy bay, tàu cao tốc, ô tô

16,900,000đ

Du thuyền tốt nhất Hạ Long

Kinh nghiệm

Tin tức