Tour khởi hành Noel và Tết 2019

Du lịch Triều Tiên

TOUR DU LỊCH TRIỀU TIÊN 9 NGÀY 8 ĐÊM

TOUR DU LỊCH TRIỀU TIÊN 9 NGÀY 8 ĐÊM

9 ngày

Theo yêu cầu

China Airlines

62,800,000đ

Tour Hải Phòng - Triều Tiên ( Giá Tốt)

Tour Hải Phòng - Triều Tiên ( Giá Tốt)

5 ngày

Hàng tháng

Máy bay

29,990,000đ

Hà Nội - Bình Nhưỡng - Khai Thành - Kaesong

Hà Nội - Bình Nhưỡng - Khai Thành - Kaesong

6 ngày

Hàng tháng

Máy bay

2,890,000đ

DU LỊCH TRIỀU TIÊN 5 NGÀY 4 ĐÊM

DU LỊCH TRIỀU TIÊN 5 NGÀY 4 ĐÊM

5 ngày

2019

Máy bay

38,900,000đ

Du lịch Trung Quốc

Du lịch Hải Phòng - Cửu Trại Câu

Du lịch Hải Phòng - Cửu Trại Câu

5 ngày

Hàng tháng

Máy bay

8,888,000đ

Du lịch Hải Phòng - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Du lịch Hải Phòng - Phượng Hoàng Cổ Trấn

5 ngày

Hàng tháng

Máy bay

11,500,000đ

TOUR DU LỊCH CÔN MINH LỆ GIANG SHANGRILA

TOUR DU LỊCH CÔN MINH LỆ GIANG SHANGRILA

6 ngày

Hàng tháng

Máy bay, tàu cao tốc, ô tô

16,990,000đ

Du Lịch Cát Bà

Du lịch Cát Bà - Vịnh Lan Hạ 01 ngày

Du lịch Cát Bà - Vịnh Lan Hạ 01 ngày

1 ngày

Từ Hà Nội

Ô tô, tàu thăm vịnh

1,268,000đ

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ 3 NGÀY 2 ĐÊM

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ 3 NGÀY 2 ĐÊM

3 ngày

Hàng ngày

Ô tô, tàu cao tốc, tàu thăm vịnh

2,800,000đ

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR DU LỊCH CÁT BÀ 2 NGÀY 1 ĐÊM

2 ngày

Hàng ngày

Ô tô 16, 29, 35, 45 chỗ

1,690,000đ

Tour Vịnh Lan Hạ 1 ngày

Tour Vịnh Lan Hạ 1 ngày

1 ngày

Hàng ngày lúc 7:30 sáng

Ô tô, tàu thăm vịnh

530,000đ

Du thuyền tốt nhất Hạ Long

Kinh nghiệm

Tin tức