Kỹ năng phát triển đội làm việc
( ĐĂNG KÝ TOUR GỌI ZALO / WHATSAPP) 0983.65.66.63
Kỹ năng phát triển đội làm việc

Kỹ năng phát triển đội làm việc

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:
Mô tả những đặc tính của báo cáo sứ mạng của đội và sử dụng các tiêu chí đểphát triển những mục tiêu của đội một cách hiệu quả
Nhận dạng những giai đoạn phát triển của đội và sử dụng những vai trò thíchhợp trong cấu trúc đội tại từng giai đoạn cụ thể
Giải thích sự năng động của những vai trò và nhận dạng được ngôn ngữ nhiệm vụvà quá trình như những chỉ báo của phong cách truyền đạt trong đội.
Nhận ra những trở ngại của việc truyền đạt trong đội thực hành những chiếnlược cho việc nhận và đưa thông tin phản hồi nhằm cải thiện việc truyền đạt trong đội* Giải thích sự khác nhau giữa ra quyết định và giải quyết vấn đề và nhận dạng được quá trình phù hợp để sử dụng chúng trong đội
Quyết định nguyên nhân của các xung đột trong đội từ đó đưa ra chiến lược giải quyết những xung đột đó
Khuyến khích những đặc tính của đội tự quản
Phát triển đội và lãnh đạo đội một cách hiệu quả

CHƯƠNG TRÌNH
Mục đích của đội
Các giai đoạn phát triển đội
Vai trò của các thành viên đội
Truyền đạt trong đội
Ra quyết định và giải quyết vấn đề
Quản lý xung đột trong đội
Lãnh đạo đội tự quản.
Giá từ: Đăng Ký Tour