Serenity Luxury Day Cruise | 99$ Tour Vịnh Hạ Long - Lan Hạ 01 ngày